پنجشنبه 28 مهر 1390

به تاراج رفتن خیمه "سیمین"

   نوشته شده توسط: زنان افغان    

نویسنده: حفیظ بشارت

سیمین بارکزی که قبلاً به عنوان برنده درانتخابات پارلمانی حکومت کابل اعلام گردیده بود، بعد از رانده شدن از پارلمان به اعتصاب غذا دست زده بود. سه شب پیش پولیس به اصطلاح ملی رژیم کرزی با هجوم به خیمه گاه این خانم وی را به مکان ظاهراً نا معلوم منتقل نموده است تا نگذارد در پیش چشم صدها خبرنگار و حامیانش بمیرد.
اعتصاب غذایی این خانم امروز 14 اگست 2011 به چهاردهمین روز میرسید. از اینکه او هیچ مایعاتی را نمی نوشید، حالش در روزهای اخیر خیلی بد شده بود. به احتمال زیاد در صورتیکه به خواستهای این خانم پاسخ مثبت داده شود – که این احتمال خیلی کم میباشد – قادر نخواهد بود تا مثل گذشته به عنوان یک فرد صحت مند به کار های مزدوری خویش ادامه دهد.
سیمین بارکزی در اثر سگ جنگی های درونی نظام مزدور کابل ابتدا در انتخابات پر از تقلب پارلمانی در18 سپتامبر2010 به عنوان نماینده ولایت هرات در پارلمان برنده اعلام کردید. به تعقیب کشاکشهای درونی سازمان های برگزاری انتخابات، نظارت برانتخابات و سمع شکایات انتخاباتی، سیمین بارکزی متهم به تقلب گردیده و ردصلاحیت گردید که در نهایت از پارلمان به زور رانده شد.


ادامه مطلب

سه شنبه 26 مهر 1390

جنایات تاریخی ضد بشری با «فتوا» بازی

   نوشته شده توسط: زنان افغان    

سلیمان کبیر نوری
قسمت دوم و آخر

شورای نامنهاد صلح که اکثریت ایشان را چنین افراد نوکرصفت و جهلورز تشکیل  میدهند، به کمک اعلیحضرت حامد کرزی میخواهند با این خائنین ملی مذاکره و ایشان را در سیستم سیاسی و نظامی کشور سهیم سازند.
این ملا ها بشمول ملا عمر در مدارس دینی پاکستان شستشوی مغزی شده اند. نزد کسانی که خویشتن را مدعیان اصلی اسلام و شریعت محمدی در جهان جا زده اند، اما خود بمثابه ِ ابزاری در دست دشمنان اسلام اند.
آیا در پاکستان عالم دینی ای وجود دارد تا فتوایی درمورد صدراعظم پاکستان صادر نماید؟
خواهشمندم این دو ویدیوی ضد شریعت  اسلامی را به تماشا گیرند و خود قضاوت نمایند که سند انکار ناپذیر تاریخی است:
8

- تجاوز رضا گیلانی به یک خانم:
- رهبران و زعمای یکی از بزرگترین کشورهای که خود را مدعیان اصلی شریعت و فتاوای اسلامی میخوانند  و میخواهند شریعت و ریش سازی شان را در افغانستان و آسیای میانه جاری سازند ؛ منطقه را برای باداران خود یک دست، بنیادگرایی اسلامی سازند تا به محض اصدار فتاوای شریعی اسلامی!؟ علمای مزدور؛ به هرگونه غارتگری و رسیدن به منافع ارتجاع منطقوی- بین المللی در تمام بلاد اسلامی جهان نایل آیند .
سیمین بارکزی زن ِ حماسه آفرینی که کاخ استبداد و بیداد گری کرزی –فهیم نه ؛ بلکه امپریالیزم جهانی را به لرزه درآورد!


ادامه مطلب

سه شنبه 26 مهر 1390

جنایات تاریخی ضد بشری با «فتوا» بازی

   نوشته شده توسط: زنان افغان    

نویسنده: سلیمان کبیر نوری
قسمت اول

در حاشیهء فتوای شورای سراسری علمای !؟ افغانستان در مورد سیمین بارکزی
درینجا میخوانید:
- ریشه ی فتوای شورای علمای افغانستان
- فتاوا در ازمنه تاریخ؛؛ از تاریخ باید آموخت!
- یک سند تاریخی مقاومت ملا عمر؛ مدعی تطبیق شریعت غرای محمدی در برابر آیات قرانی !
- فلم مستندی از آقای رضا گیلانی نخست وزیر دولت اسلامی پاکستان، تعرض به یک خانم در ملاء عام
- فلم مستندی از کشوری بنام دولت اسلامی و رهبران بیخبر از دین اسلام
- سیمین بارکزی زن ِ حماسه آفرینی که کاخ استبداد و بیداد گری جهانی را به لرزه درآورد
- با مبارزه ی روشنگرانه ومتمدنانه، پیروزی از آن مردم خواهد بود!

اولتر از همه به زنان کشور از جمله بانو سیمین بارکزی این زن قهرمان و حماسه آفرین وطن  درود و ارج فراوان گذاشته و به ایشان و سایر زنان قهرمان سر تعظیم و احترام فرود میآورم و به مناسبت پیروزی شاندار این شیر زن در برابر مشتی حاکم جبار ولی جبون و زبون تبریک و تهنیت میگویم .
هرچند رسانه های افغانی  در داخل و در خارج از کشور، اعتصاب غذایی و اقدام دادخواهانه ی  خانم بارکزی را در شعاع وسیعی بازتاب داده اند که من در مورد بر حق بودن و یا نبودن آن ها نمیخواهم بیشتر تبصره ی داشته باشم.
بهمین ترتیب، حالا از دولت مزدور و مافیایی ایکه مشغله اش همیاری با برنامه های دشمنان مردم و در نهایت انسان و بشریت است و در کشانیدن کشور به بحران عمیق سیاسی- اقتصادی و نظامی، با آنها در یک مسیر جنایتکارانه همسویی و همپایی دارد؛ هم
توقعی نداریم.
از دولت مزدور چه گلایه؟ زیرا طی ده سال تمام ثابت شد که شعار های دروغین تامین صلح و امنیت، دموکراسی، دفاع از حقوق زن، نو سازی و باز سازی همه جز ژاژخوائی و مردم فریبی چیز ِ دیگری نبود .


ادامه مطلب

سه شنبه 26 مهر 1390

مکثی بر فتوای اخیر شورای علمای کشور

   نوشته شده توسط: زنان افغان    

نویسنده: احمد سعیدی

بنده در علوم دینی تحصیلات عالی و جامع ندارم اما می دانم باور و عقیده ام این است  كه دین مقدس اسلام از هر نگاه از جمله  كامل ترین ادیان بوده  چنانچه دین مبین اسلام دارای احکام واساسات ثابت، جاودانه وپایدار است. اما بعضاً موقف گیری های واکنشی وگاهی هم فرمایشی بعضی از وابستگان مهره های قدرت، مردم را نسبت به برخی از مسایل به تشویش می اندازد  . مثلا در فتوی اخیر شورای علمای کرام در مورد حرمت اعتصاب غذائی ناشی از عملکرد فردی که جهت تطبیق قانون وتأمین عدالت هیچ ابزار و وسیلۀ را جز إعتصاب غذا وشکنجه نفس سراغ نکرده است و ضرر آن جز به خودش به دیگران هم نمیرسد، با عملیات انتحاری مسلحانه پیوند داده شده است. حال که عدۀ از علماء حرمت امتناع ورزیدن از خوردن ونوشیدن را مساوی با انتحار وانفجار  میپندارند، تساوی پنداشتن گناه این دو عمل (درحالیکه از هم زیاد تفاوت دارند)، حس مقایسه نمودن انسان رابر می انگیزد. خوب به یاد دارم چند سال قبل جناب استاد محمد محقق شخصیت علمی وسیاسی كشور ما نیز مانند خانم سیمین باركزی اعتصاب غذائی نموده بودند در آن وقت فتوای صادر نگردید می دانم

جرایم وخطا های بیشماریست که از دید اسلام بنام گناه کبیره یاد شده وحرمت قطعی آن به نصوص وآیات بیشمار قرآن کریم وهدایات پیغمبر روشن است مانند: شرک، همکاری با ستمکاران، رشوت، خاک زدن بچشم مردم، خوردن مال یتیم، قتل انسانهای بیگناه، سحر و جادو،  دروغ، تهمت و سخن چینی، سر کشی از فر مان والدین وگناه های مدرن فعلی چون تعرض به بیت المال مانند غصب زمینهای بیت المال، قاچاق مواد مخدر، خویش خوری، بیعدالتی، انتحار و انفجار و اینک که اعتصاب غذائی نیز شامل گناه های کبیره شده است.

مردم انتظار دارند تا علمای کرام در روشنی احکام دین وتفسیر قانون قبل از فر مایش دولت، منکرات را بر جسته  ومر تکبین جرایم کبیره را معرفی ومجازات ایشان را طبق قانون مشخص سازند.


ادامه مطلب

سه شنبه 26 مهر 1390

صدای زنی از سرزمین آتش، شقاوت واعتیاد

   نوشته شده توسط: زنان افغان    

نویسنده: نادیه فضل: 24 میزان 1390


در حالیکه حرکت مدنی خانم سیمین بارکزی درس خوبی می شد برای مردم افغانستان که در برابر اعمال انواع خشونت ها ساکت مانده اند... شبیخونی از نیروی های امنیتی افغان ظاهرأ به این امر پایان داد و صدای عدالت خواهی یک انسان را خاموش نمود.

اما این عمل به درامه ی وحشتناکی می ماند که قبل از آن مجری ها و تنظیم کننده های اصلی آن با دقت برای روی صحنه درآوردن آن طرح ریزی کرده باشند.

در نخست پیشنهاد یک کرسی و مقام دیگر، برای خاموش کردن این صدا.

چرا؟

آیا مردم یک سرزمین میتوانند تا کدام مرزی به خط ناتوانی رسیده  باشند که این گونه معامله گری ها در دستور روز آنان قرار گرفته بتواند و یا زمامداران این کشور به شعور مردم این سرزمین هیچ احترامی ندارند؟

صحنه بعدی که هر بیننده و شنونده ایرا تکان میدهد صحنه ی نقش اداء کردن تراژیدی پیام آوران خداست.

انگار خدا هم آنقدر زیر چکمه های شقاوت این مدعیان دین خورد شده باشد که فقط چند فردی که خود باور به همان خدا ندارند، بیایند و وکالت از پیام حق نمایند.

برای من ارتش شورای علما که  با دادن فتوا های گوناگون برای هر صدایی، بُران ترین تیغ قدرتمندان افغانستان بوده اند وگردیده اند، نقش بدترین و ناجایز ترین صحنه ی این درامه را اجرا نمودند.ادامه مطلب

“مرا با لت و کوب و لگد به زور به آمبولانس انداختند. در شفاخانه مرا لت کردند. به لحاظ خدا به کدام جرم ؟؟!مگر من چی کرده بودم؟”

این صدای سیمین بارکزی بود که در تلیفون با آه و ناله شنیده میشد. او را بردند بیرحمانه و وحشیانه. بیش از صدها تن پولیس برای اختمام دادن به صدای عدالت لگد هایشان را بر آرمانهای دموکراسی کوفتند و آخرین نفس های عدالت خواهی را در افغانستان سرکوب نمودند. سیمین بارکزی؛ زنی که ایستاد و مبارزه کرد، باور کنید سخت و محکم در راه آرمانهای خود با اراده ای والا نشکست و مبارزه کرد. او در خیمه ای کوچک، مکتبی بزرگ و عظیم را پایه گذاری کرد که عدالت و انسانیت را در لوحۀ مبارزاتیش سرمشق می داد. او نه معامله کرد و نه معامله گری را در خیمه خود ترویج داد و چه زود بر پیروانش افزوده شدند. او حتی از ملایان درباری نهراسید و از حرام ها و تکفیر هایی که هر روزه بر او می تراشیدند و می ساختند. او ایستاد در مقابل همه نابرابری ها.

اما ناگهان دشمنان عدالت در شب بر او تاختند، بازوان نحیفش را در میان هیاهو و همهمه کشیدند. بر او لگد تاختند و جسم ضعیف و بی رمقش را کشان کشان به دیار نامعلوم بردند. اینان مردانگی را در شب آموختند و زنی بی سلاح را در میان سلاح داران تاریک نگر با تازیانه هایی از جنس جهالت به یغما بردند.


ادامه مطلب

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو